Quá trình vẽ-WIP (tranh mới)

 

Bỏ wordpress 1 thời gian dài rồi quay lại thấy mấy bài hồi đó trẻ trâu quá nên đã dọn dẹp lại hết. Bắt đầu ngày mới nghiêm túc tốt đẹp hơn.Up tranh mới là up tranh mới.

Klq mà giao diện post bài mới wp có chế độ dành cho post tranh ảnh =3=

22a

 

80%(cont)

3a